ఇదొక్కటే చాలు సృష్టి విచిత్రాలకు సాక్ష్యం..

  0
  2521

  మనిషికి ప్రకృతే గురువు.. ప్రకృతి నుంచే మనుషులేనా , పక్షులైనా , పశువులైనా తమ స్వీయ రక్షణకు మార్గాలు ఎంచుకుంటాయి.. ఇదొక అద్భుతమైన వీడియో .. ఒక చిలుక గూడు కట్టుకునేందుకు ,పచ్చి ఆకు వెన్నును ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా తీసి , తనలో దాచుకొని తీసుకుపోతుందో చూడండి.. ఇదొక్కటే చాలు సృష్టి విచిత్రాలకు సాక్ష్యం..

  ఇవీ చదవండి..

  లా చదివిన ఆమె.. లారీ డ్రైవర్ ఎందుకయింది..?

  వుహాన్ ప్రయోగశాలలో రహస్య గదిలో గబ్బిలాలు.

  అందాల రాసి రాశీఖ‌న్నా ఓ సైకో అట‌..

  కొత్త కోడలుకి .అత్తగారింటి నోట్ల కట్టలతో స్వాగతం.మెట్టుమెట్టుకి ఒక నోట్ల కట్ట .. చూడండి. తమాషా..