కట్టేసి , కింద పడేసి వ్యాక్సిన్ వేయించారు..

  0
  3996

  కరోనా వాక్సిన్ అంటే ఇప్పటికీ గజగజ వణికిపోయే వాళ్ళున్నారు. ఈ వీడియో చూడండి.. సాగర్ నగరంలో ఓ యువకుడిని వాక్సిన్ సెంటర్ లోకి తీసుకుపోవడానికి పెద్ద రభస జరిగింది. అక్కడవరకు వచ్చిన ఈ యువకుడు సడెన్ గా లోపలికి పోనని మొండికేసాడు. తనకు వాక్సిన్ వద్దని గొడవ చేశాడు. కిందపడి దొర్లాడాడు . ఏడ్చి గందరగోళం చేసాడు. అయినా వాడితో వచ్చిన వాళ్ళు వాడిని వదల్లేదు. కాళ్ళుచేతులు కట్టేసి మరీ వాక్సిన్ సెంటర్లో నర్సుని బయటకు తీసుకొచ్చి , వాక్సిన్ వేయించారు.వీడియో చూస్తే నవ్వులే నవ్వులు..

  ఇవీ చదవండి..

  చావులోనూ బావను వెదుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయింది..

  ఇదేం పని , శవం ముందు డాన్స్ ఏమిటి..?

  హిజ్రాలకు వ్యాక్సినేషన్లో ప్రాధాన్యత..?

  పాలు పొంగించే కార్యక్రమానికి ముందురోజు రాత్రి ఒక ముఖ్యమైన పని చేయాలి.