ఎయిర్ ఫ్రాన్స్ కి చెందిన అతిపెద్ద విమానం చెన్నైలో..

  0
  768

  12 ఏళ్ళ తరువాత ఎయిర్ ఫ్రాన్స్ కి చెందిన అతిపెద్ద విమానం AF108 CDG-MAA చెన్నైలో ల్యాండ్ అయింది.. కరోనా సమయంలో విదేశాలనుంచి విమానాల రాకపోకలు నిలిచిపోయిన తరుణంలో మొదటిసారిగా ఎయిర్ ఫ్రాన్స్ ఫ్లయిట్ చెన్నైలో దిగింది..

  ఇవీ చదవండి..

  చావులోనూ బావను వెదుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయింది..

  ఇదేం పని , శవం ముందు డాన్స్ ఏమిటి..?

  హిజ్రాలకు వ్యాక్సినేషన్లో ప్రాధాన్యత..?

  పాలు పొంగించే కార్యక్రమానికి ముందురోజు రాత్రి ఒక ముఖ్యమైన పని చేయాలి.