ఈ సృష్టిలో ఇలాంటి పూజ ఆంధ్రలోనే.. సూపర్.

  0
  717

  వానొచ్చినా , వరదొచ్చినా , అంతా మునిగిపోయినా , ఇంటి నిర్మాణానికి ఇలా భూమిపూజ చేసే వాళ్లున్నారా.. ? ఉంటే ఛాలెంజ్. వీడియోలో చూడండి ఈ విచిత్రం..

  ఇవీ చదవండి..

  చావులోనూ బావను వెదుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయింది..

  ఇదేం పని , శవం ముందు డాన్స్ ఏమిటి..?

  హిజ్రాలకు వ్యాక్సినేషన్లో ప్రాధాన్యత..?

  పాలు పొంగించే కార్యక్రమానికి ముందురోజు రాత్రి ఒక ముఖ్యమైన పని చేయాలి.