ఎంత దొంగోడు అయినా , దేవుళ్లంటే వాడికీ భయమే కదా..?

  0
  1766

  భక్తిముసుగులో నేరాలు చేసేవాళ్ళు కొందరు , దేవుడి సేవకులమనే పేరుతొ దేవాలయాలు సంపద కొల్లగొట్టేవాళ్ళు ఇంకొందరు..కానీ ఈ దొంగమాత్రం పాపం అమ్మవారి కిరీటం కొట్టేసేముందు పాపం ఎన్నిసార్లు చెంపలేసుకుంటున్నాడో చూడండి..

  ఇవీ చదవండి..

  చావులోనూ బావను వెదుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయింది..

  ఇదేం పని , శవం ముందు డాన్స్ ఏమిటి..?

  హిజ్రాలకు వ్యాక్సినేషన్లో ప్రాధాన్యత..?

  పాలు పొంగించే కార్యక్రమానికి ముందురోజు రాత్రి ఒక ముఖ్యమైన పని చేయాలి.