తోడికోడళ్లు జుట్లుపట్టుకొని , కాలువలోపడి , ట్రాఫిక్ ఆపేసి.

  0
  3560

  ఇద్దరు తోడికోడళ్లు.. కోటీశ్వరుల కోడళ్ళే.. ఆస్తులకు ఇద్దరూ జుట్లుపట్టుకొని వీధినపడి కొట్టుకున్నారు. కొట్టుకుంటున్నవాళ్ళు అంతటితో ఆగలేదు.. అలాగే జుట్లు పట్టుకొని , ఇంటిముందున్న డ్రైనేజి కాలువలో పడ్డారు.. డ్రైనేజి కాలువలో పడ్డప్పటికీ , తగ్గేదేలేదన్నట్టు పోరాటం మాత్రం ఆపలేదు.

  కాలువలో కూడా జుట్లు వదల్లేదు. దీంతో రెండు పక్షాల్లో మగవాళ్ళుకూడా , తగాదా పరిష్కరించకుండా , వీళ్లకు అండగా , డ్రైనేజి కాలువలోకి దూకి కొట్టుకున్నారు.. ఈ డ్రైనేజీ కాలువ పోరాటాన్ని , చుట్టుపక్కలవాళ్ళు వినోదంగా చూస్తూ , ఇంతకంటే మంచి సీన్ రాదన్నట్టు వీడియో తీసుకున్నారు..

  చివరకు ట్రాఫిక్ ఆగడంతో పోలీసులే రంగంలోకి దిగి , కాలువలో జుట్లుపట్టుకుని కొట్టుకుంటున్న తోడికోడళ్ళను విడదీశారు.. ఈ సంఘటన రాజస్థాన్ లోని అజ్మీర్ లో జరిగింది..

  ఇవి కూడా చదవండి..

  మె పిలిచింది. ఉన్నవన్నీ వలిచేసింది.చివరకు.?

  రాజమండ్రి కేటుగాడు.వలవేస్తే చిక్కాల్సిందే..

  మొక్కుతీర్చడంలో వీళ్లభక్తి చూసి ఏడుకొండలవాడే ఆలోచనలో పడిఉంటాడు..

  సిగ్గువిడిచిన తారలలో ఉర్ఫీజవేద్ ఒకటి.. ఇప్పుడిది లేటెస్ట్ రోడ్ షో.. చూసేయండి..