సింహంతో సెల్ఫీ జోక్ అనుకున్నాడు..

  0
  288

  బోనులో సింహంతో సెల్ఫీ .. వీడేదో జోక్ అనుకున్నాడు.. కానీ ఆ సింహం ఇలాంటి సందర్శకుల సెల్ఫీలతో విసిగిపోయి ఉంది.. అందుకే అదికూడా ఒక టెక్నీక్ కనిపెట్టింది. మనుషుల సెల్ఫీలపై విసుగు పుట్టి , ఇంకా సెల్ఫీ అడగకుండా భలే పనిచేసింది.. అదేంటో తెలుసా..

  సింహాన్ని ఇతడు దగ్గరగా సెల్ఫీ తీయాలని వెయిట్ చేస్తే , అది చాలా దగ్గరకొచ్చింది. మనోడు చాలా ఉత్సహంగా సెల్ఫీ తీస్తున్నాడు. అంటే, వెనక్కి తిరిగి , గట్టిగా మూత్రం పోసింది.. మనోడు , సెల్ఫీ కాస్తా అబాసుపాలయ్యింది..వీడియో చూడండి..

   

  ఇవి కూడా చదవండి..

  మె పిలిచింది. ఉన్నవన్నీ వలిచేసింది.చివరకు.?

  రాజమండ్రి కేటుగాడు.వలవేస్తే చిక్కాల్సిందే..

  మొక్కుతీర్చడంలో వీళ్లభక్తి చూసి ఏడుకొండలవాడే ఆలోచనలో పడిఉంటాడు..

  సిగ్గువిడిచిన తారలలో ఉర్ఫీజవేద్ ఒకటి.. ఇప్పుడిది లేటెస్ట్ రోడ్ షో.. చూసేయండి.