ఆమ్మో ..ఈ పిల్ల ఆడపిల్ల కాదు – పులిపిల్ల.

  0
  195

  ఈ పసిబిడ్డను చూడండి.. నిండా మూడేళ్లు లేవు , కర్రతిప్పితే ఆ కర్ర కంటికికూడా కనిపించదు.. పేదరాలుకాబట్టి ఇలాంటి అసాధారణమైన ప్రతిభావంతురాలికి సరైన గుర్తింపు కూడా లభించదు..

   

   

  వీ చదవండి

  టోల్ ఫీజు కట్టకుండా భలే ఐడియా .

  10వేలు ఇవ్వండి.. శవం తగలబెట్టుకోండి..

  ట్రిమ్ప్ ట్రైడెంట్ మోటార్ బైక్ స్పెషాలిటీ ఏమిటో ..?

  విగ్రహాన్ని నది ప్రవాహంలో వదిలితే , ఎదురొచ్చి మళ్ళీ పూజారి దగ్గరకే వస్తుంది.