మైకేల్ జాక్సన్ పైనుంచి ఇతడిని చూస్తే.. ?

  0
  468

  ఈ మూన్ వాక్ డ్యాన్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని నోరుతెరిచెట్టు చేస్తుంది.. పోతూ పోతూ కారు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర యితడు చేసే పని చూడండి.

   

   

  https://ndnnews.in/supermoon-helped-ship-to-float/

  https://ndnnews.in/ram-charan-reaction-on-vakeel-saab-trailer/

  https://ndnnews.in/2bride-elopes-cheating-on-5-grooms/

   

  https://youtu.be/eZMv2ZOmhLk