క్లిక్ కొట్టేసమయానికే ఆమె ఇలా..

  0
  1251

  ఇద్దరు ప్రేమికులు ఎంగేజ్ మెంట్ కోసం బీచ్ కి వెళ్లారు.. ఫొటో కావాలికాబట్టి ఓ ఫొటోగ్రాఫర్ ఫ్రెండ్ తోడుగా వెళ్ళింది.. ఏమి జరిగిందో వీడియో చూసి హాయిగా నవ్వుకోండి..

   

   

  వీ చదవండి

  టోల్ ఫీజు కట్టకుండా భలే ఐడియా .

  10వేలు ఇవ్వండి.. శవం తగలబెట్టుకోండి..

  ట్రిమ్ప్ ట్రైడెంట్ మోటార్ బైక్ స్పెషాలిటీ ఏమిటో ..?

  విగ్రహాన్ని నది ప్రవాహంలో వదిలితే , ఎదురొచ్చి మళ్ళీ పూజారి దగ్గరకే వస్తుంది.