జాన్వీ బయటకొచ్చిందంటే కెమెరాల కళ్లన్నీ ఆమెమీదే ..

  0
  1208

  శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ బయటకొచ్చిందంటే కెమెరాల కళ్లన్నీ ఆమెమీదే ఉంటాయి.. ఎందుకో ఈ వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది..

   

  https://www.facebook.com/koimoidotcom/videos/2027558251

  ఇవీ చదవండి..

  చావులోనూ బావను వెదుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయింది..

  ఇదేం పని , శవం ముందు డాన్స్ ఏమిటి..?

  హిజ్రాలకు వ్యాక్సినేషన్లో ప్రాధాన్యత..?

  పాలు పొంగించే కార్యక్రమానికి ముందురోజు రాత్రి ఒక ముఖ్యమైన పని చేయాలి.

  95608/